Et spyd i siden

Tidlig om morgenen 1. påskedag, liggende i sengealkoven i bobilen, leste jeg påskepreken av Asbjørn Kvalbein via en lenke på Facebook. Han hadde mye fint på hjertet, men det som særlig stoppet meg, var henvisningen til Johannes 19,34: “Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann”.

Bevis
Uten at dette skal være noe hovedpoeng her, er denne beskrivelsen et av flere bevis for at Jesus faktisk døde på korset (noe som jo av og til bestrides for å forsøke å gi en naturlig forklaring på oppstandelsen). Lege og doktor Alexander Metherell mener at Jesu ønske om å få noe å drikke (Joh 19,28-30), med stor sannsynlighet tilsier at han var i hypovolemisk sjokk. Denne medisinske tilstanden forårsaker blant annet hurtige hjerteslag som igjen gir væske i hjerteposen. Da soldaten stakk et spyd inn i siden hans, trengte spydet sannsynligvis gjennom lungen og inn i hjertet, og da spydet ble trukket ut igjen, rant det ut væske fra hjerteposen og lungene som så ut som vann (i tillegg til blodet fra såret).

Adam
Det er imidlertid den symbolske betydningen av dette vi skal stoppe for. Asbjørn Kvalbein trekker tråden tilbake til den første Adam (Jesus kalles for den siste Adam fordi han ble en soning for hele menneskeslekten (1.Kor 15,45,22; Rom 5,12-21)). Også det første mennesket, Adam, opplevde et inngrep i siden. 1.Mos 2,21-24 forteller at Gud tok ett av den sovende Adams ribben, “bygde (…) en kvinne og førte henne til mannen” (dyr og fugler ble laget av jord (v.19).

På samme måten som Eva ble Adams brud ved et inngrep i Adams side, ble vi som tror, Jesu brud ved soldatens spydstikk i Jesu side. Esaias (Jesaja) profeterte sterkt om dette i sitt kapittel 53, hundrevis av år før korsfestelsen på Golgata: (vers 10-12) “Men det behaget Herren å knuse ham. (…) Når du (Gud) gjør hans (Jesu) sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Fordi hans (Jesu) sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg (Gud) gi ham (Jesus) de mange til del (…), fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere – han som bar manges synd, og han bad for overtredere”.

Jesu lønn
Gud så at det ikke var godt for Adam å være alene, og Jesu “lønn” eller mat (v.11) var vi som tror! Jesus skulle få se “etterkommere”, står det (v.10), og at “Herrens vilje (om at alle skal ta imot frelsesverket) skulle ha framgang”. I en annen profeti, Salme 22 v. 31-32, utdypes dette med at “etterkommerne skal tjene ham. Det skal fortelles om Herren til etterslekten. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.”

Han har gjort det – det er fullbrakt! Ser du de flotte linjene i Skriften?

Ny skapning
Et annet ord som talte til meg denne påsken, finner vi i 2.Kor 5,16: “Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi og kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik”. Arnvid Brandal utla dette så fint på Bakke bedehus på Sira, også det 1. påskedag: Fordi vi, som det står i v. 17, er “en ny skapning” dersom vi har takket ja til Kristi frelsesverk, er vi ikke lenger kjent “etter kjødet”, det vil si som syndige mennesker, innfor Gud! Og det har igjen sin grunn i verset før, v.15, det at “han døde for alle, for at de som lever (Rom 6,11), ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem”. Vi merker fortsatt at synden er virksom i oss, men Gud ser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet!

Vil du ta disse tankene med deg inn i hverdagen?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: