Ordenes makt

Er det likegyldig hvordan man formulerer seg dersom hensikten er god?

Den respekterte gravejournalisten Erling Borgen synes å mene det. I kommentaren “Den menneskelige urettens provins” argumenterer han på en måte som jeg synes grenser til det uredelige. Jeg forsøkte å få i gang en dialog med ham om dette på Twitter, men det var han lite interessert i.

Tragiske dødsfall

Borgen innleder sin kommentar med den tragiske hendelsen 16. juli der fire smågutter på en strand i Gaza ble drept av en israelsk rakett fra et skip. Et vitne fortalte til avisen The Independent 17. juli at guttene flyktet etter at en tidligere rakett hadde truffet en container som hadde blitt brukt av sikkerhetsstyrkene til Hamas.

“Bør vi kalle den som trykket på knappen, for soldat eller morder”, spør Borgen – og mener det retorisk, altså et spørsmål som ikke krever et svar, eller der svaret gir seg selv. Han fremstiller det altså slik at dette var en bevisst handling fra de israelske soldatenes side. Er det rimelig å tro det? Kan det tenkes at det var en fryktelig feil som ingen ønsket?

Oberst Richard Kemp, tidligere øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan, blir sitert på at ingen hær går så langt for å beskytte sivilbefolkningen i krig som den israelske.

Så avlegger Borgen norske politikere en visitt. De tilkjenner Israel retten til å forsvare seg selv, skriver han – og skyter (!) inn et spørsmål: “Retten til å drepe uskyldige barn?” Mener altså Borgen at det er dette som er Israels mål – å drepe sivile, endatil barn? Slik ser det ut, og jeg spør igjen: Er det redelig av en journalist å skape et slikt inntrykk?

Fornuftsknepet

Så trekker han Jesus inn i retorikken: “Tror knapt at Jesus ville ha drept barn, satset på krigsfly, Hellfire-raketter eller invasjon”. Fornuftsknepet kalles det når man bruker argumenter der det bare finnes ett svar, og som vil framstille en hver som måtte mene noe annet, som en tosk. For nei, Jesus ville ikke ha drept småbarn, like lite som israelerne ønsker å gjøre det.

Miff

Borgen henleder videre oppmerksomheten mot “Med Israel for fred” (Miff). De “prøver å undergrave” “det heroiske arbeidet” (jeg forutsetter at Borgen tenker på det medisinske arbeidet) til de norske legene Mads Gilbert og Erik Fosse, hevder han. Når har Miff forsøkt seg på det? Det Med Israel for fred derimot har gjort, er å påpeke faktafeil i de mange hardtslående uttalelsene til Gilbert. Er ikke det noe annet enn det Borgen hevder?

Ensidig

Så erkjenner Borgen at Hamas skyter raketter mot Israel, og at de “har oppbevart” våpen på steder der uskyldige sivile bor. Det er kriminelt og gir Hamas et medansvar, fastslår han til og med, og det skal han ha ros for.

Men han utelater at Hamas ikke bare oppbevarer våpen blant sivile, men at de også skyter dem opp iblant sivile og med sivile som menneskelige skjold (, og at mange av rakettene, dersom vi skal tro den israelske hæren, faller ned blant Hamas´ egen befolkning). FN-ambassadør for de selvstyrte palestinske områdene, Ibrahim Kraishi, uttalte til palestinsk fjernsyn 9. juli at hver rakett som Hamas sender opp, er en forbrytelse mot menneskeheten, fordi de er rettet mot sivile mål. Israel følger derimot prosedyre ved å varsle sivile, la ambassadøren til.

Finansiering

Flere land har rustet opp Israel til å bli en av verdens store krigsnasjoner, resonnerer Borgen videre. Jo da, han har rett i at Israel får økonomisk støtte. Men Borgen er ikke interessert i hvordan Hamas har bygd opp arsenalet sitt på kanskje 10.000 raketter. Kan det tenkes at milliardbeløp som er gitt av blant annet Norge til å bygge opp et samfunn på Gaza, i stedet er brukt til raketter og tunneler? Washington Post skrev 21. juli at mens befolkningen på Gazastripen lever i fattigdom, skal Hamas, bokstavelig talt, ha sunket 1 million dollar ned i hver av minst 36 tunneller ment til terrorvirksomhet. Det er kanskje ikke så rart at befolkningen på Gaza mister tillit til Hamas, og at flertallet nå ønsker seg våpenhvile og mener at den nye enhetsregjeringen bør ta avstand fra vold mot Israel?

Krigsfly-kjøp

Det planlagte norske innkjøpet av amerikanske krigsfly er også et argument for Borgen. For sannelig har ikke Israel bestilt samme type, og i likhet med Norge har de fått kontrakter i forbindelse med byggingen. Hvordan dette er relevant for situasjonen i Gaza, er vanskelig for meg å se, men, ja, det høres tøft ut.

– Reis til Gaza

Det var momenter som dette jeg tenkte på da jeg, i en tweet til Borgen, lenket til en artikkel som gav råd om å tenke seg om før man skrev noe om Israel og de selvstyrte palestinske områdene. Borgen svarte med at denne ville han først lese dersom jeg reiste til Gaza og sto ved Mads Gilberts side på sykehuset. Han fant det videre fascinerende at jeg, som kristen redaktør, “var mer opptatt av språk enn av mord på uskyldige barn og bomber i Gaza”. Er dette saklig og redelig argumentasjon?

Jeg mener faktisk at måten man ordlegger seg på, særlig når man er innflytelsesrik, er viktig. Språkbruk er også maktbruk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: