Ekspressivt bomskudd av Expressen

Den svenske avisen Expressen gjør vold på sin egen sak med sin førsteside i dag.

“Välkomna till förstasidan” lyder hovedtittelen på avisens salgsplakat. Saken er illustrert med portrettbilder av fire politikere fra Sverigedemokraterna (SD) med tilknyttede utsagn som Expressen fastslår er av rasistsk art. Sverigedemokraterna regnes som et nasjonalistisk parti og er tredje størst i Sverige.

Det er ikke selve saken jeg reagerer på – den er god nok og er en av flere denne uken – men tittelbruken på førstesiden. Den kan fort oppfattes som at Expressen hoverer over at de har avslørt enda flere politikere fra SD i å komme med uheldige uttalelser.

Ifølge selve artikkelen har åtte SD-poltikere allerede trukket seg som kandidater til høstens valg som følge av Expressens granskning. Grunnen er avisens avsløring av uttalelser politikerne har kommet med på såkalte hatsider på internett. (Sjefredaktør Thomas Mattsson har på Twitter oppdatert tallet på avgåtte SD-ere til 12.)

“Keep yourself out of the story” er en velkjent læresetning i journalistikken. Expressen gjør på denne førstesiden det motsatte, nemlig å fremheve sin egen innsats på en uttrykksfull måte. Presentasjonen tar også oppmerksomheten bort fra selve saken.

Tanken med tittelen kan ha vært å sende et budskap om at uttalelser som de akuelle politikerne kanskje trodde de kunne holde skjult, nå blir eksponert for all verden. Men med seks års erfaring som førstesidemaker er jeg ikke sikker på at alle leserne umiddelbart oppfatter det slik, og utydelighet er et alvorlig svakhetstegn ved et førstesideoppslag.

I stedet for dette forsøket på å skaffe ekstra oppmerksomhet om seg selv, burde Expressen ha stolt på at den saken de hadde valgt ut blant alle andre til å bære avisen, var god nok i seg selv. Uten at jeg vet noe om hvilke saker avisen hadde å velge blant, mener jeg at den klart oppfyller kriteriene til et førstesideoppslag.

Men med denne presentasjonen på førstesiden skaper avisen etter min mening tvil både om sin vurdering av selve saken og sin motivasjon for å publisere den.

“Mi henger han ut på manda'”, utbrøt en sørlandsk (!) pressemann en gang da iveren tok ham. Dette bærer utvilsomt preg av en slik tankegang.

PS Denne artikkelen i Aftenposten forteller hvordan avisen har jobbet med å identifisere dem som står bak uttalelsene.

valgdagens førsteside lar Expressen opposisjonslederen holde fram avisens løpeseddel. Hvordan skal man kunne være et korrektiv til makten når man allierer seg med den?

Advertisements

2 thoughts on “Ekspressivt bomskudd av Expressen

Add yours

 1. Hei Petter! Tack för att uppmärksammar Expressens avslöjanden under valrörelsen, här finns lite bakgrund till den uppmärksammade förstasidan i måndags:

  http://www.nrk.no/verden/valgdommen-i-svenske-aviser-1.11932853
  http://www.dagbladet.no/2014/09/15/nyheter/utenriks/valg_i_sverige_2014/35279340/
  https://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Medier/2014/09/15/161932.htm
  http://politiken.dk/udland/ECE2396884/expressen-det-er-en-moerk-tid-for-sverige/
  http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Medier/2014/09/15/161932.htm
  http://www.nrk.no/verden/valgdommen-i-svenske-aviser-1.11932853

  Och här kan du höra en intervju med mig som “dagens gäst” efter 57,30 minuter:

  http://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/DMNH01018414/15-09-2014

  Den förstasida som du bloggar om är dock torsdagens tidning, och den ska läsas i en kontekt: Expressen gjorde ett motsvarande avslöjande om SD-politiker som spred rasism på hatsajter redan för ett år sedan, de politikerna kastades också ut ur SD, och förra veckan hade vi granskningar från måndag till lördag. Expressens Christian Holmén och David Baas, som fick “Guldspaden” för nyheten om Järnrörsskandalen, avslöjade 18 SD-politiker och hittills har 17 petats ur partiet. Nummer 18 granskas av partiet.

  Givet att vi hade förstasidesnyhet om SD varje dag under valrörelsens sista vecka, och att allt handlade om att politikerna försökte vara anonyma och gömma sig bakom signaturer när de skrev rasistiska inlägg, så tyckte vi att förstasidan på ett bra sätt synliggjorde att främlinsgfientlightene dras fram i ljudet.

  Vänligen

  Thomas Mattsson

  1. Sjefredaktør Thomas Mattsson i Expressen har nå svart på blogginnlegget mitt, og jeg takker ham for svaret. Han gjør det blant annet med å vise til en rekke nyhetsinnslag om Expressens svarte forside dagen etter valget, 15. september, hvor det eneste som sto, var antallet som hadde stemt på Sverigedemokraterna (SD). I disse kommer det fram en del interessante uttalelser:

   Mattsson intervjues av Dagens Media:

   “SD blev Sveriges tredje största parti, trots Expressens avslöjanden den senaste tiden, hur reagerar du på det?

   – Det har jag ingen synpunkt på, nyhetsjournalistik ska ju vara konsekvensneutral och om ett parti tjänar eller förlorar på bevakningen är inget övervägande man kan göra när man ska publicera avslöjanden om rasism eller inte.”

   dr.dk (Danmarks Radio) skriver på sin nettside 15. september at tabloidavisene Expressen og Aftenbladet har startet en kampanje der man kan bruke hashtaggen #87prosent eller skrive 87 i håndflaten for å markere at 87 prosent IKKE stemte på SD. Mattsson er sitert på at dette ikke er en kampanje mot SD, men mot rasisme.

   Danmarks Radios nettside henter inn en kommentar fra danske Drude Dahlerup ved Stockholm Universitet. Hun er ikke overrasket:

   “Slet ikke, når man ved, hvordan den svenske tabloidpresse arbejder.

   – Man plejer jo at skelne mellem news og views – altså, at aviserne kan have holdninger i lederne og så nyheder, der er neutrale journalistisk. Men det er længe siden, at tabloidaviserne har holdt det princip, så for de to svenske aviser er det her ganske normalt”, sier hun.

   Mattsson er også blitt intervjuet i den danske avisen Politiken. Her bekrefter han langt på vei det Dahlerup sier:

   »Alle svenske aviser har det, vi kalder side 2, hvor man publicerer sit politiske standpunkt; Aftonbladet er en socialdemokratisk avis, Dagens Nyheter er en liberal avis. Alle aviserne bruger deres debatsider til at tage afstand fra racisme. Ved siden af det er der nyhedsdækningen, som er objektiv og ikke influeret af dette. Men avisens politiske holdning er af og til fremhævet på både plakater og forsider. Aftonbladets spiseseddel er eksempelvis en kampagne mod racisme, og vores forside er også en kampagne mod racisme«.

   Politikens journalist spør:

   Blander I ikke objektiv journalistik og avisens holdning, når I laver sådan en forside (her sikter altså journalisten til den svarte forsiden etter valget, min anm.)?

   »Det mener jeg ikke. I Sverige er der en lang tradition for at gøre sådan. Den går 200 år tilbage. Alle aviser er grundlagt af mennesker med politiske holdninger og motiver. I dag er der en meget klar skelnen mellem debat- og meningsstoffet og så nyhedsstoffet. Men alle ved, at aviserne, uanset politisk standpunkt, advarer kraftigt imod racisme. Uanset om avisen er rød eller blå. Og jeg mener, at der i den svenske befolkning er en meget klar holdning til, at vi bør beskytte og advare mod racisme«.

   I et svært interessant intervju på NRKs Her og nå, samme dato, opplyser Mattsson at Expressen ble etablert under 2. verdenskrig for å motvirke nynazisme i Sverige. Det er en nyttig bakgrunnsopplysning. Mattsson karakteriserer Expressen som en “liberal, inkluderende og humanistisk avis”.

   Hva har vi lært? At det i Sverige ikke er uvanlig at avisenes meninger også kommer til uttrykk andre steder enn i lederartikler og signerte kommentarer. Er det ryddig? Jeg synes fortsatt ikke det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: