Besøk i himmelen?

«Så Colton himmelen», spør faren, Todd Burpo, i filmen «Heaven is for real». Metodistkirkepastoren svarer selv overfor menigheten sin: «Han så den himmelen som Gud viste ham».

Først publisert i Jærbladet 03.10.14 som en andakt på 250 ord

Det er ingen grunn til å tvile på at Gud er i stand til å gi mennesker et innblikk i det himmelske. Paulus forteller, i tredje person, om en slik opplevelse i 2. Kor 12,2-4. For 14 år siden ble han «rykket like inn i den tredje himmel» (jødene tenkte seg himmelen som en tre- eller sjudelt sfære), skriver han og fortsetter: «Om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord».

I likhet med Paulus her forteller filmen (og boken) at treåringen Colton ikke var død da han hadde sin opplevelse under operasjonen for sprukken blindtarm. Paulus kan ikke svare på om opplevelsen var åndelig, altså at det bare var sjelen eller ånden som ble rykket bort, eller om også legemet var med. Svaret på dette spørsmålet overlater han til Gud (v.3b), og han vil heller ikke rose seg av opplevelsen. Begge deler gjør også vi klokt i å lytte til.

Himmelen ble plutselig ble så nær og konkret for pastor Burpo at han må gå i seg selv for å finne ut om han virkelig tror på den. Slik kan trosvandringen bli for enhver, og også i så henseende er svaret jeg innledet med, så viktig. «Gud vet det.»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: