Det Sandberg også sa

Når vi nå har fått Per Sandbergs utspill i NRK P2s Nyhetsmorgen 19. februar litt på avstand, er det kanskje tid for å se på hva Frp-nestlederen forsøkte å formidle.

Først publisert som Synspunkt i Dagen 24. februar 2015.

Det startet i avisen Klassekampen samme dag. Her blir Sandberg indirekte sitert (for anledningen på nynorsk) på at han mener «alle dei andre partia på Stortinget har lukka auga for ‘den valdelege islamske ideologien’», og at han «meiner vi må ta debatten om kva slags samfunn innvandringa til Noreg har skapt.» – Framelskinga av det multikulturelle samfunnet har slått feil. Dei andre partia vil vidareføre gårsdagens politikk, med dei resultata det medfører. Deira fargerike fellesskap og multikulturelle forsøk har spelt fallitt, uttaler han til avisen.

Dette er utgangspunktet for det nå så berømte radioinnslaget, der Sandberg blir spurt hva han mener med dette. Frp-nestlederen svarer at han peker på «det resultatet vi har fått av de andre partienes framelsking av det multikulturelle fellesskapet». Så viser han til eksempler som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Deretter kommer angrepet mot KrF (etter et avspilt opptak med KrFs Dagrun Eriksen). På slutten av tiraden forsikrer Sandberg at han ikke har et ønske om kritisere «unge personer som ønsker å bli integrert i Norge».

Jeg uthever siste del av denne setningen fordi jeg tror – eller i alle fall håper – det var det som var Frp-nestlederens anliggende denne dagen: å sette søkelyset på de innvandrerne som blant andre redaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende mener velger å leve utenfor det norske samfunnet.

Jeg slutter meg til dem som kritiserer Per Sandberg for å gjøre dette til en personlig anklage mot KrF – og det har Sandberg gjort rett i å beklage. Men jeg mener at saken han tar opp – integreringspolitikken – er nødvendig å diskutere.

22. september i fjor skrev tidligere journalist og redaktør Jahn Otto Johansen innlegget «Farvel til multikultur» på Vårt Lands verdidebatt. Innlegget er til nå vist over 17500 ganger og delt over 2000 ganger på Facebook. Her framholder den anerkjente forfatteren blant annet at «i Tyskland, Østerrike, Belgia, Frankrike, Nederland, Danmark og Storbritannia har de partier som befinner seg i sentrum og litt ut til høyre, alle tatt avstand fra multikultur. De har i større eller mindre grad advart mot følgene av innvandringen fra den tredje verden, først og fremst fra muslimske land. Nesten ingen tror lenger at disse innvandrergrupper vil og kan smelte sammen med den opprinnelige befolkning og «bli som oss». Ikke veldig ulikt Per Sandberg, altså.

Johansen siterer Tysklands forbundskansler Angela Merkel på at «multikulturalismen har slått fullstendig feil», og han viser til at statsminister Yves Leterme i Belgia har sagt at «integrasjonspolitikken ikke har gitt de resultater man hadde ventet».

Johansen peker videre på tidligere president i Frankrike, Nicolas Sarkozy, som skal ha sagt at «vi vil ikke ha et land der de forskjellige samfunn lever isolert side om side». Han viser til forbudet i Frankrike mot å bære slør som dekker hele ansiktet og fortsetter: «Mine franske venner ler av norske venstreradikale som kritiserer dette», og Johansen siterer vennene på at «dere vil snart oppdage hva multikulturalisme fører til».

Det var bekvemt for norske politikere – og en del kommentatorer – å kunne sette søkelyset på Sandbergs ubetenksomme og forfeilede angrep på et enkeltparti. Men, ikke minst på bakgrunn av hendelsene i Paris og København i år, tror jeg det er viktig å diskutere om integreringspolitikken vår fungerer etter hensikten. Ellers gjør verken politikere eller kommentatorer jobben sin.

Relatert: Sett ord på den islamistiske volden (Verdidebatt) 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: