De hvites mann vant

Donald Trump lyktes med å bli oppfattet som talsmann for mennesker som lever under helt andre forhold og forutsetninger enn ham selv.

Forretningsmannen Donald Trump blir etter alt å dømme USAs 45. president. NRK1 slo dette fast kl. 07.40 i dag morges da valgmennene til delstaten Pennsylvania var i boks. At det kunne gå slik ble tydelig ganske tidlig på valgnatten, til mange observatørers overraskelse.

En av grunnene til at Trump vant, var at han fikk stemmene til hvite velgere uten høyere utdanning. Professor Frank Aarebrot trakk overfor NRK i natt særlig fram hvite menn med lav utdanning, men som likevel er i jobb. Ettersom utdanningsnivå også spiller inn på inntekt, kan vi gå utfra at Trumps kjernevelgere dermed er hvite menn med lav utdanning i jobber med lav inntekt. Denne velgergruppen er samtidig blant de som oftest benytter seg av stemmeretten.

The New York Times skriver at velgere med lav utdanning vanligvis har stemt på det demokratiske partiet, mens  velgere med høyere inntekt har lent seg mot republikanerne. Basert på valgdagsmålinger viser storavisen at i årets valgkamp har inntektsnivå på en markert måte delt mellom velgerne, til fordel for Donald Trump.

Demografien eller sammensetningen av befolkningen har også spilt en viktig rolle. Svarte, spanskættede og amerikanere med asiatisk opphav støttet i hovedsak Clinton i årets valg, men likevel i mindre grad enn tilfellet var da Barack Obama ble gjenvalgt for fire år siden. Samtidig var Trumps oppslutning blant hvite noe høyere enn det som har vært tilfellet for tidligere republikanske presidentkandidater.

I tillegg viser valgdagsmålingene også at samtidig som Trump økte støtten fra menn, mistet han nesten ikke støtte blant kvinnelige velgere.

Valgresultatet kan umiddelbart tolkes på flere måter. Hvite med lav utdanning og lav inntekt har åpenbart følt seg oversett de siste årene, samtidig som de nok føler seg truet av en globalisert økonomi der de ser sine jobber, eksempelvis i industrien, truet av at bedrifter flytter virksomhet til land med enda lavere kostnader. Slik sett er det positivt at denne velgergruppen nå tilsynelatende er blitt tatt på alvor gjennom Donald Trumps kandidatur.

Paradokset er likevel at Trump jo ikke er et eksempel på den amerikanske drømmen, altså at man bygger seg opp fra filler til rikdom (rags to riches). Tvertimot ble han født med sølvskei i munnen og ble hjulpet i gang av et stort lån fra sin far. Det er også nok av eksempler på at han eksempelvis har behandlet leverandører og ansatte dårlig, ved for eksempel ikke å betale for varer og tjenester i byggeprosjekter. Mange av den velgergruppen som har støttet ham, kan altså ha blitt rammet av hans nådeløse forretningsvirksomhet.

Mange av den velgergruppen som har støttet ham, kan altså ha blitt rammet av hans nådeløse forretningsvirksomhet.

Utfordringen for eiendomsmagnaten som har null politisk erfaring, er hvordan han nå skal oppfylle løftene som ligger i slagordet (først brukt på 1920-tallet) om å “gjøre Amerika sterkt igjen”. Vil han kunne oppfylle forventningene om å skape millioner av nye jobber og hindre ytterligere utflagging?

For konservative kristne blir det ikke minst også spennende om Trump kommer til å stå ved løftene om å nominere konservative dommere til Høyesterett. Det kan i sin tur føre til endret politikk hva gjelder abort, ekteskap og religionsfrihet. Ettersom republikanerne ser ut til å beholde flertallet i Kongressen, vil Trump også kunne få disse nominasjonene godkjent. Sett fra et konservativt kristent synspunkt er det selvsagt gledelig. Det er likevel grunn til å ta forbehold her, for Trump har skiftet syn i disse spørsmålene flere ganger de siste årene.

Spennende – om det er det riktige ordet – blir det også i hvor stor grad han vil isolere USA utenrikspolitisk og om han vil gjøre alvor av truslene om å svekke Nato. Det vil i så fall være høyst uheldig for Norge og andre allierte, ikke minst i en verden preget av terror. Frank Aarebrot har påpekt at han frykter Trump mer i rollen som øverstkommanderende for USAs væpnede styrker enn som president, og det er jeg enig i.

Foto: Michael Vadon/Wikimedia Commons

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: