Uenighet og utestengelse

Så har jeg opplevd å bli erklært uønsket i en nyhetsstrøm på Twitter. Hvordan takler vi uenighet på sosiale medier?

En av de jeg følger på Twitter, kaller seg “Helene Harepus” og har gjort det til en oppgave å følge med på TV Visjon Norge og pastor og redaktør Jan Hanvold. 3. august publiserte hun følgende tweet:

Som det framgår, førte denne tweeten, med den inkluderte videoen, til mange reaksjoner. De kom som kommentarer (i skrivende stund 57), retweets (altså at brukere som følger “Helene Harepus”, sender tweeten videre til sine følgere igjen, 286 stk.) og “liker”-klikk (som i dette tilfellet nok ikke signaliserer positive følelser overfor det som kommer fram på videoen, hele 340).

Ettersom jeg altså følger “Helene Harepus”, kunne jeg også se kommentarene som kom. Og det manglet ikke på skjellsord. Jeg engasjerte meg i “tråden” ved innledningsvis å fastslå at også jeg er skeptisk til Hanvolds og Visjon Norges måte å omtale pengegaver på. Jeg “dokumenterte” dette ved å vise til nettlederen jeg skrev på sambåndet.no etter Brennpunkt-programmet “Pengepredikanten” i oktober i fjor. (I min verden innebærer nettlederen en ganske sterk kritikk, der jeg faktisk stiller spørsmålet om evangeliet hindres ved denne kommunikasjonsformen.) Så la jeg til, i utgangspunktet henvendt til én bestemt Twitter-bruker som hadde kommentert videoen: “Går det ikke an å svare i en mer saklig form?” Vedkommende svarte meg egentlig ganske greit – og var åpen for at det var mulig å kommentere på en annen måte enn ved bruk av skjellsord.

En av de andre som hadde engasjert seg i debatten, tok imidlertid over dialogen med meg og fastslo at det skjellsordet som var brukt, og som – i sin opprinnelige betydning – nedkalte forbannelse over Jan Hanvold, var “en ganske presis beskrivelse”. (Pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk forbund var forresten en av dem som trykket “liker” på denne tweeten. Jeg trodde da virkelig ikke at humanetikere mener at det finnes makter utenfor mennesket å nedkalle forbannelser fra!)

Hadde satt pris på en mørkemannsfri twitterfeed. Tar du hintet?

Jeg forsøkte meg med at karakteristikker sjelden er egnet til å skape en ønsket endring i adferd, men talte for døve ører. Da vedkommende i en senere tweet også kalte Jan Hanvold en “… svindler”, advarte jeg ham om at dette faktisk innebar å anklage en navngitt person for den straffbare handlingen bedrageri, og at det kunne medføre straffansvar for den som framsetter anklagen. Så vidt meg bekjent er det ikke tatt ut bedrageritiltale mot Jan Hanvold etter det som kom fram i “Pengepredikanten”. Et par andre Twitter-brukere engasjerte seg om akkurat dette poenget på saklig vis, mens reaksjonen fra den jeg opprinnelig kom med advarselen til, konkluderte slik: “Hadde satt pris på en mørkemannsfri twitterfeed. Tar du hintet?”

Slik jeg oppfattet det, ønsket han med andre ord ikke lenger å se tweets fra meg i sin “feed” eller nyhetsstrøm. Ettersom han allerede hadde valgt å “avfølge” meg er det for så vidt enkelt å “ta dette hintet” ved ikke lenger å “tagge” hans brukerkonto i mine tweets. I en tidligere dialog mellom oss to – før han “avfølgte” meg, og der vi også var uenig – gav han til kjenne at han var “litt overrasket over at du (altså jeg, min anm.) ennå ikke har fått med deg at vi (litt uklart hvem “vi” representerte, min anm.) har et helt annet verdisyn enn deg”. Det var for øvrig i denne dialogen han også satte merkelappen “mørkemann” på meg.

Jeg tror det er en rimelig tolkning at vedkommende Twitter-bruker har et ønske om at mine synspunkter ikke skal ha en plass i offentligheten

Etter å ha vært bruker av sosiale medier i noen år, og de siste årene også deltatt en god del i offentlig debatt på ulike arenaer, er jeg blitt relativt hardhudet. Det er ikke synd på meg. Jeg har likevel funnet grunn til å reflektere litt over den holdningen som kom til uttrykk i de to siste tweetene jeg nevnte, og det er da også grunnen til at jeg skriver dette. Jeg tror det er en rimelig tolkning at vedkommende Twitter-bruker (jeg har ikke noe behov for å identifisere ham) har et ønske om at mine synspunkter ikke skal ha en plass i offentligheten. Dette forsøkte han å oppnå på (i alle fall) tre måter:

  • Ved å sette merkelapp på meg (“mørkemann”) – som kanskje er det minst alvorlige.
  • Ved å forsøke å få meg til å tenke at mitt verdisyn er avvikende og som følge av det ikke har krav på noen plass i debatten.
  • Ved å be meg gjøre det jeg kan for å beskytte ham fra synspunktene mine – dersom jeg altså likevel skulle ha mot til fortsatt å fremme verdisynet mitt.

Jeg håper for så vidt at jeg tar feil, og jeg er selvsagt ikke den eneste som forsøkes påvirket av slike hersketeknikker. Jeg har heller ikke tenkt å slutte med å ytre meg, men jeg mener dette kan være et bidrag til en viktig debatt: Er det slik vi bør møte folk vi er uenig med, eller bør vi tåle andres argumenter og møte dem med våre egne? Trenger man å beskyttes fra synspunkter man er uenig i?

To ting til slutt:

  • Er det virkelig farlig å kalle noen en “svindler”på sosiale medier? Å beskylde noen for straffbare forhold (i dette tilfellet bedrageri) er ærekrenkende og kan bli straffet etter reglene om krenkelse av privatlivets fred.
  • Sier Bibelen noe om “gniere” og “gniergaver”? Sistnevnte uttrykk er brukt av Paulus i 2. Kor 9,5 (1988-oversettelsen). Se ellers nettlederen jeg lenket til innledningsvis.

(Illustrasjonsfoto: Bethany Legg/Unsplash.com)

 

Advertisements

2 thoughts on “Uenighet og utestengelse

Add yours

  1. Ser ut som kontoen til denne Helene Harepus (@smultringer) har blitt suspendert. Aner ikke om det var berettiget da jeg ikke har sett mer enn 2-3 tweets fra henne, men mistenker suspenderingen ikke var det. De få tweetsene jeg har lest, var harmløse og ganske underholdende. Vet du noe om dette og kanskje hva hennes evt. nye konto er?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: